Oferta

Dashboard

Bit-Quality App

Aplikacja do zarządzania kontrolą jakości na produkcji.

Cel wdrożenia:

 • Wyeliminowanie ręcznego wypełniania formularzy i później przepisywania danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Dostęp do danych z każdego miejsca i urządzenia
 • Ograniczenie kosztów związanych z zakupem dużej aplikacji i urządzeń do wprowadzania danych (tablety, skanery)
 • Wykorzystanie smartfonów do rejestracji czasów i przesyłania zdjęć
 • Możliwość prezentacji wyników online bezpośrednio na produkcji

Dane były przechowywane w postaci plików excel. Niezgodności nie były dokumentowane (zdjęcie). Dostęp do danych możliwy był tylko z komputera stacjonarnego w biurze. Pracownicy tracili czas na zbieranie, przepisywanie i porządkowanie danych.

Aplikacja składa się z 3 interfejsów:

 • Wprowadzanie danych
 • Wyświetlanie uporządkowanych danych
 • Panel administratora/użytkownika

Osoba sprawdzająca jakość na produkcji wprowadza dane przy pomocy smartfona z dostępem do internetu. Może także omówić wyniki operatora bezpośrednio na produkcji udostępniając jego dane na ekranie smartfona używając wbudowanego raportu. Każda niezgodność jest dokumentowana przy pomocy zdjęcia wykonywanego smartfonem i przesyłana do bazy danych

Dane przechowywane są w chmurze ale można exportować te dane do różnych formatów (my używamy excel)

Smartfon Panel
Desktop Panel
Tablet Filtr Raportu
Smartfon Formularz Oceny
Smartfon Raporty
Smartfon Raport
Raport Desktop


Bit-Setup App

Aplikacja do monitorowania czasów przestawień maszyn:

Cel wdrożenia rozwiązania:

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym czasów przestawień maszyn
 • Wyeliminowanie pomiaru czasów przy pomocy stopera
 • Wykorzystanie smartfonów do rejestracji czasów
 • Wyeliminowanie ręcznego wypełniania formularzy i później przepisywania danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Dostęp do danych z każdego miejsca i urządzenia
 • Ograniczenie kosztów związanych z zakupem dużej aplikacji i urządzeń do wprowadzania danych

Dane były przechowywane w postaci papierowej i plików excel. Dostęp do danych możliwy był tylko z komputera stacjonarnego w biurze. Pomiary czasów prowadzone były przy pomocy stopera i zapisywane w formularzu papierowym.

Aplikacja składa się z:

 • Panelu administratora/użytkownika
 • Panelu operatora

Panel główny aplikacji pokazuje graficznie aktualne przestawienia oraz przestwienia niedawno zakończone (dwie doby) – może być wyświetlany na dużym monitorze na hali produkcyjnej w celu wizualizacji przestawień. Dostęp do panelu jest możliwy z każdego urządzenia.

Panel operatora pojawia się po wczytaniu smartfonem kodu QR indywidualny dla każdego pracownika. Pracownik wybiera tylko nr maszyny i wciska przycisk Start. Po zakończeniu przestawienia ponownie skanuje kod QR i wciska przycisk Stop.

Dane mogą być exportowane do wielu formatów (csv, xls, html, json).

Smartfon Panel Główny
Smartfon Panel Operatora
Komputer Panel Główny
Desktop – Panel Główny
Komputer Panel Operatora

Bit-Monit App – status: oddano 20-04-2021

Aplikacja do monitorowania pracy maszyny w czasie rzeczywistym.

Cel wdrożenia rozwiązania:

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy i postojów maszyn
 • Wyeliminowanie konieczności wpisywanie przez operatora co godzinę danych produkcyjnych
 • Zwiększenie wiarygoności pozyskanych danych
 • Wyeliminowanie przepisywania danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Dostęp do danych z każdego miejsca i urządzenia
 • Ograniczenie kosztów związanych z zakupem dużej aplikacji i urządzeń do wprowadzania danych

Dane były przechowywane w postaci papierowej i plików excel. Dostęp do danych możliwy był tylko z komputera stacjonarnego w biurze. Operatorzy raportowali co godzinę dane z produkcji na arkuszach papierowych, później dane były przepisyawne przez mistrzów do pliku excel. Wiarygodność danych była uzależnione od poziomu zaangażowania operatora.

Zgodnie z naszą filozofią nie korzystamy z komercyjnych rozwiązań dlatego testujemy tanie urządzenia firmy Zamler i bezpłatny server Supla.

Aplikacja składa się z:

 • Panelu administratora/kierownika
 • Panelu operatora

Panel główny aplikacji „Dashboard” pokazuje aktualne dane produkcyjne:

 • Wykres Up-time
 • Ilość maszyn aktualnie pracujących
 • Aktualną sytuację maszyn (postój i praca) wykres
 • Aktualne awarie
 • Aktualne przestawienia
 • Index kontroli jakości

– może być wyświetlany na dużym monitorze na hali produkcyjnej w celu wizualizacji przestawień. Dostęp do panelu jest możliwy z każdego urządzenia.

Panel operatora pojawia się po wczytaniu smartfonem kodu QR indywidualny dla każdego pracownika. Pracownik wybiera tylko nr maszyny i wciska przycisk Start. Rejestruje na bierząco co godzinę wyniki swojej pracy przy pomocy tabletu lub telefonu.

Dane są automatycznie przesyłane z maszyny do aplikacji.

Dane mogą być exportowane do wielu formatów (csv, xls, html, json).

Dashboard
Panel Operatora – „aktualna zmiana”
Lista maszyn z wynikami operatorów
Panel operatora
Lista Awarii
Dashboard


Masz pytania: